Doplacení mzdy po ukončení pracovního poměru note_blue.jpg(995 b)

Cíl případu použití

Doplatit zaměstnanci část mzdy po skončení pracovního poměru.

Obvykle se jedná např. o náhradu za nevyčerpanou dovolenou, příp. část nějakých nepravidelných odměn apod.

Hlavním rozdílem proti běžné práci s daty zaměstnance během trvání jeho pracovního poměru spočívá v tom, že výčetka nebyla automaticky založena při vstupu období do fáze zadávání, zaměstnanec obvykle není uveden v seznamu aktivních (pokud nemá zároveň i jiný, aktuálně probíhající, pracovní poměr) a proto si budete muset založení jeho výčetky vyžádat.

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Zaměstnanci s ukončeným pracovním poměrem je proplacen doplatek (část) mzdy.

Příbuzná témata: