Dialog Zobrazení alarmů

Smysl dialogu

Dilog slouží k zobrazení alarmu (zprávy)

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít .

Hlavní části

Dialog obsahuje tabulku, kde jsou zobrazeny jednotlivé alarmy (pokud je jich více), dále pak okno, kde se zobrazí text alarmu, tlačítka a zaškrtávací pole:

Barevné rozlišení dialogu

Pro lepší vnímání priority (míře důležitosti) jednotlivých alarmů (tuto prioritu nastavil odesílatel alarmu v dialogu Tvorba alarmu), jsou jednotlivým prioritám přiřazeny následující barvy.

Tyto barvy jsou při zobrazení alarmu využity následovně

Příbuzná témata: