Noční úklid note_blue.jpg(995 b)

Existuje řada různých operací s daty, které není nutno provádět průběžně, ale stačí je provádět v určitě periodě, nejlépe jedenkrát denně. Tyto činnosti jsou v Kaskádě soustředěny do tzv. Nočního úklidu.

Jedná se o rutinu, která (v případě, že SQL server běží) proběhne v tom čase, který vrcholový administrátor určil v Globální konfiguraci v boxu Automatizace Kaskády, položka "Noční úklid spustit v". Standardní přednastavená hodnota je 2:00 (2 hodiny po půlnoci). Zároveň je možné v této konfiguraci určit rozsah hodin, kdy může být noční úklid spuštěn.

V případě, že nějakým nedopatřením dojde k zápisu data příštího nočního úklidu do vzdálenější budoucnosti (více než 7 dní od aktuálního data), uživatel se o tomto stavu dozví prostřednictvím varovného panelu.

Během provádění nočního úklidu je nastaven údaj OdaRunning_jmeno-dat-vetve, díky kterému:

Poznámka: V konfiguraci mail-systému je k dispozici možnost automatického ukončení mailerů při nočním úklidu. Tuto volbu však doporučujeme nejdříve konzultovat s pracovištěm technické podpory

Činnosti, které při nočním úklidu probíhají

Problémy při nekorektním ukončení nočního úklidu

Pokud dojde k nějaké závažné chybě při činnostech prováděných během Nočního úklidu a tato procedura ukončí svoji činnost předčasně, může se za určitých okolností stát, že v databázi zůstane nastaven příznak OdaRunning_jmeno-dat-vetve, podle kterého klienti indikují probíhající Noční úklid, a tedy ráno při přihlašování pracovníků ke Kaskádě se objevuje hlášení o probíhajícím Nočním úklidu a nemožnosti běžné práce.

Pokud k takové situaci dojde, a máte jistotu, že noční úklid již úspěšně skončil, nebo skončil s chybou, nejjednodušším řešením je zastavit a znovu spustit databázový server, neboť při jeho restartu dochází automaticky k odstranění příznaku probíhajícího Nočního úklidu.

Příbuzná témata: