Úkolové propojení

Tento panel zobrazuje informace o úkolovém propojení a je jedním z prvků pro organizaci práce, času, úkolů, komunikace.

Úkolovým propojením je míněno zařazení libovolného objektu do úkolů.

V závislosti na pozici uživatele v rámci daného úkolu je možné tyto informace editovat.

S tímto panelem se můžete setkat v těchto případech:

Detail úkolu (úkolové propojení s řešitelem)

Tato karta obsahuje

Strom dílčích úkolů (podúkolů)

Podrobný popis této karty je v samostatné kapitole Karta Strom dílčích úkolů (podúkolů).

Historie

Tato karta zobrazuje v textové podobě historii hodnot, které byly v průběhu času na kartě Detail úkolu (úkolové propojení s řešitelem) změněny. Dále jsou zde zobrazeny informace o přesunu daného úkolu v rámci strom dílčích úkolů (podúkolů).
Je zde vždy zaznamenán okamžik změny, uživatel, který změnu provedl a nová hodnota.

Příbuzná témata: