Panel Kalendářové propojení

Tento panel zobrazuje informace o kalendářovém propojení a je jedním z prvků pro organizaci práce, času, úkolů, komunikace.

Kalendářovým propojením je míněno propojení libovolného objektu s kalendářem.

V závislosti na oprávnění je možné tyto informace editovat.

S dialogem se můžete setkat v těchto případech:

Dialog obsahuje

Příbuzná témata: