Dialog Tvorba alarmu note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Tento dialog slouží pro zasílání letmých zpráv uživatelům Kaskády, kteří jsou připojení ke stejnému databázovému serveru.

Kde je k dispozici

Dialog lze otevřít v menu Nástroje / Alarmovat libovolného modulu nebo prohlížeče.

Hlavní části

Příbuzná témata: