Dialog Generování plánu účetních odpisů note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Tento dialog slouží k vygenerování, případně změně metody či přepočtu plánu účetních odpisů u určitého majetku.
Práce s tímto dialogem je součátí typického případu použití Generování plánu odpisů.

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít z Prohlížeče majetku / karta Účetní evidence / podkarta Protokol, kliknutím na tlačítko Generovat plán účetních odpisů.

Hlavní části

V záhlaví tohoto dialogu je zobrazeno číslo a název majetku. Pod těmito údaji je zobrazen box s následujícími přepínači:

Příbuzná témata: