Účetní i daňová evidence majetku
Generování plánu odpisů

Cíl případu použití

Vygenerovat odpisový plán pro majetky, které se mají odepisovat a to buďto po ukončení fáze předání do užívání nebo opakovaně každý rok.

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Poznámky

Výsledek a závěrečná kontrola

Příbuzná témata: