Karta Číselníky note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Na této kartě je možné vytvářet, prohlížet a upravovat číselníky příslušného druhu (případně i poddruhů).

Pro práci v této kartě je předpokládána znalost pojmu Číselník, který je popsán v kapitole Číselníky.

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici v konfiguračním okně Konfiguraci druhů (tříd).

Za jakých podmínek je k dispozici

Karta je určena pro vrcholového administrátora a/nebo administrátora šablon a číselníků.

Hlavní části

Příbuzná témata: