Karta Administrace uživatele note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Tato karta slouží k nastavení celé řady vlastností, přístupových práv, preferencí apod. každému uživateli Kaskády. Je určená především pro administrátora uživatelů a skupin.

Kde je k dispozici

Existuje několik cest, kterými lze kartu zobrazit

Za jakých podmínek je k dispozici

Tato karta je k dispozici pouze administrátorovi uživatelů a skupin a vrcholovému administrátorovi.

Hlavní části

Součástí karty jsou následující podkarty

Příbuzná témata: