Karta Státy, místa

Smysl karty

Tato karta obsahuje několik vzájemně souvisejících číselníků států, krajů, okresů a míst, které slouží uživateli pro pohodlné zadávání poštovních adres Kontaktů v prohlížeči kontaktu. Zde je možné tyto číselníky i upravovat.

Kde je k dispozici

Do tohoto okna vstoupíte nejčastěji z prohlížeče Kontaktu při zadávání poštovní adresy.
Číselníky jsou také k dispozici v Globálních konfiguracích na kartě Státy, místa.

Počet zobrazených číselníků se liší podle toho, který údaj vybíráte. Při výběru státu program zobrazí pouze číselník států. Při výběru kraje zobrazí státy a kraje. Při výběru okresu zobrazí státy, kraje a okresy. Při výběru PSČ zobrazí všechny číselníky.

Za jakých podmínek je k dispozici

Možnost změn těchto údajů má pouze vrcholový administrátor.

Hlavní části

Funkce

Novy.ico(1 kb)

Založit nový stát / kraj / okres / místo

 

Umožňuje vložit novou položku číselníku. Při zadávání nového kraje nebo okresu program automaticky připojuje nový záznam k státu nebo kraji napozicovanému vlevo. Program nedovolí zadat okres bez příslušnosti k určitému kraji. Dovolí ale zadat místo nezařazené do kraje a okresu, tedy přiřazené pouze ke státu. Příslušnost k okresu a kraji můžete zadat později při editaci.

Editovat.ico(1 kb)

Editovat stát / kraj / okres / místo

 

Umožňuje editovat jednotlivé položky čísleníků.

Smazat.ico(1 kb)

Odstranit stát / kraj / okres / místo

 

Umožňuje odstranit nepotřebné položky číselníků. Program automaticky kontroluje, zda se na položku neodkazují jiné záznamy v databázi a pokud ano, pak zrušení neprovede a zobrazí chybové hlášení s uvedením důvodu neúspěchu mazání.

Ulozit.ico(1 kb)

Uložit

 

Funkce je přístupná pouze v editačním režimu (editace existujícího nebo nového záznamu) a provádí zápis změněných dat do databáze.

Ulozit_dalsi.ico(1 kb)

Uložit a další

 

Provádí totéž jako funkce Uložit, ale navíc přechází do režimu zadání nového záznamu. Je tedy vhodná při zadávání většího počtu nových záznamů bezprostředně po sobě.

Organizace.ico(1 kb)

Zobrazit pouze ...

 

Umožňuje omezit množinu zobrazených míst. Viz výše uvedený komentář u číselníku míst.

Příbuzná témata: