DIČ, osoba povinná k dani, plátce DPH note_blue.jpg(995 b)

DIČ lze v Kaskádě zadávat u kontaktů druhu Organizace.
Je to v souladu s logikou použití jednotlivých druhů kontaktů, neboť i podnikatel - fyzická osoba je v Kaskádě chápán jako organizace.

Skutečnost, že organizace má/nemá DIČ a že toto DIČ je/není registrováno jako plátce DPH, má značný dopad na zpracování daňových dokladů.

Pojmy, principy

Kde a jak se DIČ zadává, edituje, maže

Zaevidovat k organizaci DIČ libovolného typu

lze ve dvou místech:

V každém případě je doporučeno využít funkci automatického ověření dat podle registru ADIS, což program při uložení nově zadaného DIČ standardně sám provádí.

Kontrola zadaného nebo změněného DIČ

Při zadávání i změně DIČ jsou prováděny následující kontroly a činnosti

Pokud některá z uvedených podmínek není splněna, zobrazí se příslušné chybové hlášení.

Kontrola výskytu opravovaného DIČ v dokladech v uzavřených DPH období je však "změkčena" tak, že za nepovolenou změnu DIČ není považováno

Zadávání skupinového DIČ

Zadávání skupinového DIČ provádějte zásadně v Dialogu se seznamem DIČ, přitom

Editace nebo mazání DIČ

Opravit DIČ, které bylo zadáno chybně je možné kdykoliv. Program v tom případě opravu promítne i do všech dokladů, ve kterých je toto DIČ použito.

Smazat DIČ lze v Dialogu se seznamem DIČ bez problémů do doby, než je použito v některém dokladu. Později to již možné není, program takový pokus odmítne.

Možnost zadání "fiktivního DIČ"

Důrazně upozorňujeme, že tato funkčnost je v rozporu s doporučeními autorského týmu na způsob práce.
Použití takových DIČ výrazně nedoporučujeme, jde skutečně pouze o vyhovění uživatelům, ač v nesouladu s naším přesvědčením o správných a rozumných postupech práce.

Rozumný způsob práce je takový, že přinejmenším u přijatých zdanitelných plnění (kde se uplatňují odpočty DPH) je každý daňový doklad zadán s korektním DIČ ověřeného plátce DPH.

Pro někoho je to velká obtíž, nechce zadávat konkrétní organizace s jejich DIČ, místo toho chce jakousi fiktivní organizaci "Univerzální dodavatel", se zadaným fiktivním DIČ, jen aby se uspokojily kontrolní mechanismy systému.
Potíž je v tom, že díky ověřování DIČ po internetu ve státních registrech by takové DIČ nebylo použitelné.
Proto Kaskáda umožňuje zadat i "fiktivní" DIČ, např u fiktivní organizace "Univerzální dodavatel", jsou to dvě možné hodnoty a to CZ00000000 a CZ11111111. Tato dvě DIČ program považuje vždy za platná, aniž by je prověřoval ve státních registrech.

Ověřování atributů plátce DPH

Příbuzná témata: