Karta Párování

Smysl karty

Na této kartě jsou zobrazeny informace o zůstatku párovatelného dokladu na párovacím účtě. Jsou zde vidět hodnoty jak reálné (vzešlé z vystavených dokladů), tak předpokládané (po vystavení příslušných dokladů).

Kde je k dispozici

Karta je dostupná v prohlížeči dokladu.

Za jakých podmínek je k dispozici

Tato karta má význam pouze u párovatelných dokladů libovolného druhu.

Hlavní části

Tato karta se skládá ze dvou základních částí:

Příbuzná témata: