Karta Platební kalendář

Smysl karty

Karta zobrazuje jednotlivé řádky z platebních reálně existujících dokladů. Množina těchto řádků vždy závisí na režimu, ve kterém je tato karta použita a na nastavených filtrech.

Kde je k dispozici

Platební kalendář v prohlížeči vlastní organizace a uzlu Start

V prohlížeči vlastní organizace a v uzlu Start je obsah platebního kalendáře poněkud odlišný od obsahu v ostatních prohlížečích kontaktů.
V tomto místě má své specifické postavení, jsou zde zobrazeny všechny očekávané příjmy a výdeje za všechny kontakty, včetně možnosti různého filtrování (omezení na konkrétního aktéra, bankovní účet, párovatelný doklad, atd.). Zde tedy máte k dispozici přehled o všech předpokládaných nebo již dříve uskutečněných platbách pěkně pohromadě.

Za jakých podmínek je k dispozici

Tato karta je k dispozici pouze uživatelům, kteří smí vidět Účetní sumáře.

Hlavní části

Uživatelské rozhraní platebního kalendáře je rozmanité, neboť tato karta je umístěna v řadě různých prohlížečů a přizpůsobuje se situaci, ve které je použita.

Hlavní části

Příbuzná témata: