Prohlížeč druhu Doklad

Než začnete s Doklady v Kaskádě pracovat, seznamte se určitě s kapitolou, která popisuje druh Doklad a také s velmi důležitou kapitolou Manipulace s doklady.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Položky z Hlavního menu

Jednotlivé položky Hlavního menu, které jsou společné pro všechny druhy objektů, popisuje kapitola prohlížeč objektu. Zde jsou vyjmenované pouze ty, které se týkají druhu Doklad.

V menu Objekt jsou k dispozici tyto volby:

Hlavička dokladu a jeho obsah

Téměř všechny druhy Dokladů potřebují pracovat s obsahem, který se skládá z 0 až n řádků. Za hlavičku Dokladu považujme samotný datový objekt. Obsah si představme jako seznam řádků, kterých může být 0 až n a jsou zobrazeny v samostatné kartě v prohlížeči Dokladu. Tato karta se jmenuje Obsah.

Pro ovládání platí následující principy:

Karty

Činnosti s objektem

Přímo na panelu nástrojů prohlížeče nebo v menu Objekt jsou k dispozici tlačítka / položky pro vystavení a zaúčtování dokladu. Tyto činnosti jsou popsány v kapitole Manipulace s doklady.

Podrobnější informace o činnostech, které program provádí v okamžiku vystavení Dokladu, jsou uvedeny u prohlížečů konkrétních poddruhů.

Z menu Objekt / Název druhu Dokladu "název_dokladu" Expand.jpg(1 kb) jsou dostupné po uložení dokladu následující činnosti:

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: