Karta Rekapitulace note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Karta zobrazuje informace o

Kde je k dispozici

Tato karta je obsažena ve všech prohlížečích dokladů (s vyjímkou dodacího listu).

Hlavní části

Příbuzná témata: