Místní síť note_blue.jpg(995 b)

Ačkoliv Kaskádu lze v extrémním případě používat na jednom jediném osobním počítači, v praxi tomu tak nikdy není a většina práce uživatelů se odehrává v rámci místní sítě. Síťové propojení počítačů je tedy dalším důležitým technickým prvkem.

Klienti Kaskády (vaše uživatelské stanice) pracují s daty uloženými v SQL databázi umístěné na některém počítači v síti (nejraději na vyhrazeném databázovém serveru). Spojení pracovních stanic s databázovým serverem je realizováno prostřednictvím IP protokolu, lze tedy pracovat v síti, která IP protokol podporuje. Jsou to prakticky veškeré sítě běžně používané v dnešní době - nejčastěji Microsoft a/nebo Novell Netware.

Uživatelé často potřebují přistupovat k datům Kaskády ze vzdálenějších lokalit, než je místní síť. Možnosti pro takový vzdálený přístup jsou popsány v kapitole Vzdálený přístup k datům Kaskády.

Doporučené parametry místní sítě


Přístup k datům prostřednictvím webového rozhraní je zcela jiným tématem, který je mimo rámec této kapitoly.

Příbuzná témata: