Technické podmínky provozu note_blue.jpg(995 b)

Tato kapitola (a její podkapitoly) poskytuje informace a doporučení pro technické vybavení potřebné pro provoz Kaskády. Jedná se o vybavení hardwarové a použitý systémový software (operační systém...).

Jde o technické informace popisného charakteru, účelem těchto kapitol není popis postupu instalace. Postup instalace je naopak popsán v "sousední větvi", v kapitole Instalace a reinstalace.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: