Uživatelská stanice note_blue.jpg(995 b)

Pojmem uživatelská stanice míníme počítač, u kterého pracuje uživatel využívající služeb Kaskády prostřednictvím rozhraní Windows.

Doporučené HW parametry počítače sloužícího jako stanice:

Nároky na tento počítač jsou o něco menší než na databázový server z hlediska paměti apod. Na druhou stranu je velmi žádoucí kvalitní a dostatečně velký monitor. Doporučujeme:

Doporučený operační systém

Kaskádu lze spouštět na 32 bitové i 64 bitové verzi systému Windows.
Doporučujeme mít nainstalovou nejnovější verzi Windows.

Co musí být nainstalováno?

Jediné co musí být na uživatelské stanici nainstalováno je uživatelské rozhraní Kaskády v takové verzi, která bude odpovídat verzi datové větve ke které se chce přihlásit.

Pořiďte si instalační programy a postupujte dle pokynů v kapitole instalace a reinstalace Kaskády.
Při instalaci použijte volbu Uživatelská stanice.

Instalace Internet exploreru verze 8 nebo vyšší

Od verze Kaskády V12R1B10 je zcela přepracovaný help systém do standardu XHTML 1.0 Strict. To je nejpřísnější forma psaní HTML kódu, což ale také znamená, že prohlížeče mají možnost kód naprosto jednoznačně interpretovat. Mělo by se tím napravit m.j. ne zcela korektní zobrazení některých kapitol help systému na některých počítačích.
Pro správné zobrazení Helpu a pro správné fungování prohlížeče e-mailů i editoru html textu je nutné mít na uživatelské stanici nainstalovaný IE8 (internet explorer verze 8) nebo vyšší.
Pokud na uživatelské stanici bude nainstalovaná verze nižší, program při každodenních kontrolách na tuto skutečnost upozorní.

Připojení k místní síti

Uživatelská stanice musí komunikovat s databázovým serverem prostřednictvím protokolu TCP/IP. Přichází zde v podstatě v úvahu dvě možnosti

Pokud chcete tímto způsobem k databázovém serveru přistupovat, musí váš správce sítě (nebo internetprovider) zpřístupnit z vnějšího světa počítač s databázovým serverem prostřednictvím pevné IP adresy s průchozími porty 5001 a 5002 (nebo jinou dvojicí portů pokud nepoužíváte standardní nastavení a prostřednictvím řídící konzole jste na SQL serveru nastavili jiné číslo portu).

Příbuzná témata: