Atributy spustitelných souborů v rámci operačního systému

Tato kapitola se týká provozu Kaskády na platformě Windows. Je zde uveden seznam spustitelných souborů, které nějak souvisejí s Kaskádou a jejím provozem a seznam oprávnění potřebných pro jejich běh.

Tyto informace mají pouze informativní charakter, neboť o potřebná nastavení se stará Kaskáda sama.

Pokud chcete práva nastavit sami ručně, mužete tak učinit z Průzkumníka Windows kliknutím pravým tlačítkem myši na daný spustitelný soubor, v dialogu Vlastnosti aplikace na kartě Kompatibilita.

Doporučená nastavení pro spustitelné soubory

Seznam aplikací souvisejících s Kaskádou a jejich výchozí nastavení, která Kaskáda uplatňuje

Název aplikace Jméno spustitelného souboru Spouštět jako
správce
DuplFil DuplFil.exe
Kaskáda Kaskada.exe
Administrační utilita KaskAdminCLI.exe
Přijímač zásilek - aplikace KaskMailReceiver.exe
Odesílač zásilek - aplikace KaskMailSender.exe
Přijímač zásilek - služba KaskMailSvcReceive.exe
Odesílač zásilek - služba KaskMailSvcSend.exe
Pomocník pro protokol mailto KaskMailTo.exe
Upozorňovač na události KaskNotify.exe
Editor DBF souborů DBFPlus.exe
Otevírač souborů winmail.dat wmopener.exe

Seznam aplikací souvisejících s 602SQL serverem a doporučené nastavení pro jejich spouštění

Název aplikace Jméno spustitelného souboru Spouštět jako
správce
Klientská aplikace 602cli8.exe
Konfigurační nástroj 602conf8.exe
602SQL databázový server - aplikace 602sql8.exe
602SQL databázový server - služba 602svc8.exe

Příbuzná témata: