Instalace a reinstalace 602SQL

Úvod

Program 602SQL je nutno instalovat pouze na databázový server.
V případě instalace na jediný počítač (např. pokud instalujete demoverzi) je nutno chápat tento počítač také jako databázový server.

Malý rozdíl je v tom, zda instalujete 602SQL na příslušný počítač poprvé, nebo jde o reinstalaci, tedy převedení na novější verzi. I to je v textu zřejmé.

Pokud program 602SQL již máte nainstalovaný, neboť na něm provozujete z dřívějška jiné aplikace, pak

Předpoklady

Nutným předpokladem k Instalaci je:

Pokud tyto podmínky splněny nejsou, nepokračujte v instalaci, ale uveďte nejprve vaše počítačové prostředí do potřebného stavu.

Postup instalace

Postup reinstalace

Výsledek (re)instalace

Na příslušném počítači je nainstalovaná příslušná verze programu 602SQL.

Nic se nezměnilo v datových strukturách, ani ve verzi Kaskády, pro Kaskádu se tím "pouze" vytvořil nutný předpoklad jejího fungování.

Příbuzná témata: