Instalace a reinstalace note_blue.jpg(995 b)

Tato kapitola by Vám měla být průvodcem nejen při prvních krocích v rámci systému Kaskáda, ale také při dodávce novější verze systému.

Smyslem tohoto textu není technický popis jednotlivých částí systému (ten je obsažen v kapitole Technické podmínky provozu), ale přehledné vysvětlení postupných kroků při provádění (re)instalací.

Co míníme instalací a co reinstalací:

Správně provedená instalace je samozřejmě tím nejzákladnějším krokem k tomu, aby systém řádně fungoval. Předpokladem je, že jste již předtím prostudovali kapitolu Technické podmínky provozu a vaše počítačové prostředí odpovídá těmto podmínkám. Pokud tomu tak není nezačínejte s instalací a vraťte se zpět k přípravě vašeho počítačového prostředí.

Výhradní režim

Určité činnosti nelze provádět během práce uživatelů, naopak je nutno, aby svoji práci ukončili a k databázi byl přihlášen pouze správce.
Více viz. samostatná kapitola Výhradní režim.

Postup

Pokud vaše počítačové prostředí odpovídá výše uvedeným požadavkům, proveďte následující čtyři kroky, jejichž podrobnější popis je v souvisejících kapitolách:

Konfigurace systému po instalaci

Pokud instalujete Kaskádu na operační systém Windows, je právě pro vás určena tato sekce.

Oprávnění nutná pro běh Kaskády

Kaskáda ke svému běhu obvykle nepotřebuje naprosto žádná dodatečná práva. Toto pravidlo potvrzují dvě vyjímky:

Vliv instalace Kaskády na prostředí operačního systému

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: