Přehled výskytů výjimek note_blue.jpg(995 b)

Přestože se nejedná o konfiguraci, je tento dialog dostupný vrcholovému administrátorovi z hlavního menu libovolného modulu volbou Konfigurace / Přehled výskytů výjimek.

Výjimky v Kaskádě představují mechanismus používaný k signalizaci chybových stavů. Jedná se o jeden typ události, který je zaznamenáván prostřednictvím mechanismu Historie událostí. Dialog, který zde popisujeme, zobrazuje ze všech možných událostí v tabulce historie pouze výjimky uspořádané ve výchozím stavu do časové osy (setříděno podle okamžiku vzniku) a poskytují administrátorovi informace potřebné k zajištění bezproblémového provozu.

Tento dialog je pouze informativní a nelze v něm údaje editovat.

Jiné cesty k záznamům v historii událostí popisuje kapitola Historie událostí, jedná se především o dialog Historie objektu, ve kterém jsou nejen informace o výjimkách, ale také o otevření prohlížeče, změnách jednotlivých údajů, apod.

Příbuzná témata: