Dialog Historie objektu note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Dialog zobrazuje informace, které jsou uložené u objektu v rámci mechanismu sledování jeho historie.
Zobrazuje vždy informace týkající se jednoho konkrétního datového objektu. Uspořádání tohoto dialogu nezávisí na druhu příslušného objektu.

Dialog poskytuje celou řadu možností pro omezení zobrazených informací podle typu záznamu. V některých situacích je dialog již při otevření přednastaven do určitého stavu, např. v situaci, kdy z karty K avízu je vyvolána historie avizování nebo z menu v prohlížeči objektu je vyvolána historie tisku.

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít z následujících míst:

Hlavní části

Dialog obsahuje následující karty

Příbuzná témata: