Co dělat, když nastanou problémy note_blue.jpg(995 b)

Při práci s každým složitějším systémem mohou nastat různé problematické situace. Kaskáda bezesporu mezi složitější systémy patří, řeší velmi širokou škálu úloh a o nejrůznější komplikované situace samozřejmě není nouze.

Pro úspěšné užívání jakékoliv věci je důležité zvládnout efektivní řešení problémů. Ačkoliv v různých situacích je potřeba použít různé postupy, přesto existují určité obecné zásady, které vedou k efektivnímu vyřešení.

Tato kapitola je velmi důležitá a poskytuje vám univerzální návod, jak se v případě problémů zachovat.

Skutečností je (a platí to prakticky u všech systémů), že

Základní postup při řešení problémů

Pravidla pro formulaci připomínek

Vždy se prosím snažte, aby vaše připomínky a popisy problémů byly zformulovány:

Jak by formulace určitě vypadat neměla

Prosím vás pomozte mi, vůbec mi nejde vystavit faktura.

Srozumitelná, konkrétní a jednoznačná formulace

Prosím pomozte mi s následujícím problémem: Mám otevřen modul Doklady, ve stromě jsem zvolil druh faktura vydaná. V seznamu faktur jsem vyvolal plovoucí menu na řádku s fakturou, kterou chci vystavit. Použil jsem položku Vystavení dokladu, ale po jejím použití se objevuje popis hlášení ...

Jak je vidět, první formulace připomínky je velmi stručná. Tomu, kdo má problém řešit, však vůbec nepomůže - nemá v podstatě co řešit.

V druhém případě je srozumitelně popsán postup, kterým jste došli do určitého místa a především chování programu v problematické situaci. To jsou základní informace k tomu, aby řešitel mohl váš problém začít řešit.

Chybové stavy, dialog Komplexní chybový výpis a možnosti odeslání chybového výpisu

Oznámení chybového stavu může být:

Dialog Komplexní chybový výpis

Dialog s komplexním chybovým výpisem často uvádí pravděpodobné příčiny problému a navádí ke způsobu jeho řešení v textu samotného chybového hlášení, v některých případech i na help (kliknutím na tlačítko ). Jedná se o nejčastější způsob oznámení problematického stavu uživateli.

Pokud se rozhodnete upozornit na danou chybu pracoviště technické podpory, je důležité si uvědomit, že pro technika, který bude danou chybu analyzovat, je nutný kompletní výpis chybového hlášení, nikoliv kopie tohoto okna.
K odeslání chybového stavu použijte pouze a jedině jednu z následujících možností.

Kliknutím na červený text Chci řešit problém s pracovištěm technické podpory se zobrazí malý dialog, který uživatele navádí krok za krokem, co má v dané situaci dělat. Do jisté míry jde o ty samé funkce, které jsou k dispozici na panelu nástrojů.

Zaznamenání chybových stavů

Některé chybové stavy zaznamenává Kaskáda do tabulky historie událostí (viz. Dialog Historie objektu) a zde je možno později tyto informace monitorovat a případně odstranit příčiny problému. Druhou možností, kterou Kaskáda využívá, je záznam do textového souboru, tzv. logu SQL serveru (viz. kapitola helpu Dialog LogViewer nebo nápověda 602SQL). Zápisy v tomto textovém souboru mohou servisním technikům poskytnout informace potřebné pro řešení problémů.

Oznámení problému pomocí tiskové sestavy (PDF souboru) nebo Print Screen (sejmutí obrazu monitoru)

V situaci, kdy problematickou situaci nelze popsat slovně nebo by popis byl velmi komplikovaný a zároveň není k dispozici komplexní chybový výpis, je možné danou situaci zachytit pomocí tiskové sestavy (PDF souboru) nebo Print Screenu:

Příbuzná témata: