Ceník nákupní

Úvod

Druh Ceník nákupní představuje smluvní vztah při nákupu. Ceník nákupní obsahuje produkty dodávané určitým dodavatelem a jejich ceny.

Životní cyklus Ceníku nákupního

Nový Ceník nákupní vzniká:

Po uložení je možné doplňovat do obsahu Ceníku nákupního

ceny produktů daného dodavatele.

Objekty druhu Ceník nákupní lze modifikovat, aktualizovat. Lze také doplňovat nové ceny nebo nové Produkty.

Mazání objektu druhu Ceník nákupní se děje na základě požadavku uživatele a při splnění podmínek pro mazání.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Ceník nákupní je poddruhem Smlouvy.

Druh Ceník nákupní nemá žádné další poddruhy.