Produkt

Úvod

Druh Produkt představuje to, co firma nabízí svým zákazníkům, s čím disponuje při svých aktivitách a k čemu chce vztahovat své obchodní aktivity. Je jedním ze základních druhů objektů pro obchodní a marketingové aktivity.

Produkty jsou základem pro tvorbu ceníku prodejního a nákupního, neboť ceník určuje cenu pro určité období a určitý produkt.

Produkt má důležité místo ve vztahu k Předmětům, neboť u jednotlivých předmětů lze zadat, který Produkt představují. To je typické v případě, že předměty představují např. jednotlivé prodané kusy automobilů určitého typu. Typ automobilu chápejme jako Produkt, konkrétní prodaný automobil jako Předmět.

Produkt má také důležité místo v oblasti, kterou nazýváme Zásobníky majetku. Každý zásobník totiž prostřednictvím skladových karet eviduje Produkty - tyto skladové karty jsou propojením zásobníku s produktem.

Životní cyklus Produktu

Objekty druhu Produkt neexistují, vytvářet lze až jednotlivé poddruhy. O všech lze říci, že jejich životní cyklus je poměrně jednoduchý, neboť slouží jako informace o něčem, co proběhlo a v průběhu života nedochází k dalším modifikacím. Zánik připadá v úvahu v situaci, kdy oprávnění uživatel usoudí, že tento objekt již nepotřebuje.

Odstranění Produktu je možné v případě, že nebyl zařazen na sklad apod.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Produkt je poddruhem Objektu.

Následující seznam subsekcí uvádí poddruhy druhu Produkt.

Seznam subsekcí: