Druh Objednávka od zákazníka

Úvod

Umožňuje realizaci prodejních aktivit počínaje příjmem poptávky, vyprodukováním nabídky, příjmem závazné objednávky, až po realizaci prodeje, tedy expedici, vyskladnění a fakturaci.

Díky tomu, že objednávka od zákazníka na sebe váže veškeré výše jmenované činnosti v rámci obchodního případu, poskytne vám vždy rychlý a spolehlivý pohled na související informace a aktivity.

Pro pochopení souvislostí je důležité:

Životní cyklus Objednávky od zákazníka

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů