Ceník prodejní

Úvod

Druh Ceník prodejní je základním stavebním kamenem pro práci s prodejními cenami v Kaskádě.

Vzhledem k tomu, že definice prodejních cen představuje smluvní vztah při prodeji, je tento druh poddruhem Smlouvy. Využívá tedy možností nadřazeného druhu, včetně možnosti rozlišit ceník pro jednoho odběratele, nebo více odběratelů.

Pro ceník platí:

Základní ceník

Životní cyklus Ceníku prodejního

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Ceník prodejní je poddruhem Smlouvy.

Druh Ceník prodejní nemá žádné další poddruhy.