Modul Produkty

Modul Produkty zastřešuje jak činnost se samotnými produkty tak i jejich zařazování do ceníků a práci s těmito ceníky.

V navigačním prostoru jsou tlačítka umožňující volbu druhu objektu a to buďto veškeré produkty nebo produkty pouze skladovatelné nebo pouze neskladovatelné, dále ceníky nákupní nebo ceníky prodejní.

Hlavní část navigačního prostoru vyplňuje Strom složek (kategorií), který kromě Inbox zpřístupňuje větev DataBox a větev Produkty.

Kategorie Produktů umožňují rozčlenění produktů do skupin podle potřeby uživatele. Každý produkt přitom může být zařazen v libovolném počtu kategorií. Pro zobrazení všech produktů bez ohledu na kategorie stačí ve stromě klepnout na uzel Vše.

Typickým použitím kategorií produktů je takové použití, při kterém struktura je navržena pro celou firmu a tyto kategorie jsou sdílené. Každý uživatel si však může založit i své vlastní kategorie a do nich ukládat produkty podle vlastní potřeby.

Koncept základních částí modulu odpovídá tomu, co je popsáno v kapitole Modul.

Navigační prostor modulu

V navigačním prostoru jsou k dispozici dvě karty:

Hlavní pracovní plocha

V hlavní pracovní ploše je využit standardní rámec pro seznam objektů. V modulu Produkty je tento ovládací prvek využit následujícím způsobem:

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: