Platební příkaz note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Platební příkaz představuje dokument, kterým dáváte pokyn svému bankovnímu ústavu k provedení určitých plateb. Velmi těsně souvisí s platebním kalendářem, ze kterého plníte do Platebního příkazu jednotlivé položky.

Platební příkaz je vždy spojen s konkrétním bankovním účtem, z prohlížeče Bankovního účtu také obvykle budete přistupovat k jednotlivým Platebním příkazům. Důležitým aspektem při tvorbě Platebních příkazů je možnost exportovat data do formátu, který odesíláte v elektronické podobě své bance.

Životní cyklus objektů tohoto druhu

Nový Platební příkaz vzniká z iniciativy uživatele obvykle v prohlížeči Bankovního účtu, ze kterého chcete provádět platby.

Do Platebního příkazu lze plnit položky z platebního kalendáře, buďto přímo v prohlížeči Platebního příkazu nebo například z platebního kalendáře Kontaktu nebo platebního kalendáře Dokladu.

Platební příkaz je vytištěn, případně vyexportován a v elektronické podobě dopraven do bankovního ústavu.

Později při zpracování výpisů z banky provádí program automatické párování realizovaných položek v platebním kalendáři a tím označuje jednotlivé položky jako uhrazené.

Platební příkaz může nadále zůstat jako informativní dokument v systému nebo je možno ho smazat.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata: