Doklad interní

Úvod

Druh Doklad interní představuje obecný účetní doklad, který nemá na rozdíl od ostatních potomků Dokladu žádné dodatečné vlastnosti.

Prohlížeč druhu Doklad interní poskytuje uživateli značnou volnost v určování vlastností dokladů. Jako příklad lze uvést vlastnost Strana párování. Například u faktury vydané program automaticky nastaví jako stranu párování stranu MD a uživateli neumožní tento údaj měnit, pak v interním dokladu má uživatel možnost tuto vlastnost nastavit podle vlastní potřeby. To platí i o dalších údajích v hlavičce dokladu.

Životní cyklus Dokladu interního

Nový Doklad interní vzniká z iniciativy uživatele v souvislosti s evidencí obecných účetních operací. Po uložení hlavičky je možné plnit obsah Dokladu interního.

Životní cyklus Dokladu interního je odvozen od životního cyklu Dokladu.

Mazání objektu druhu Doklad interní se děje na základě požadavku uživatele a při splnění podmínek pro mazání.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Doklad interní je poddruhem Dokladu.

Druh Doklad interní nemá (zatím) žádné poddruhy.