Oprava nespárované platby

Cíl případu použití

Vyřešit situaci, kdy se ve vystaveném Bankovním výpisu vyskytuje položka, která měla být párovací položkou a hradit určitý párovatelný doklad, omylem (nebo zcela úmyslně) však byla vytvořena jako běžná položka, která sice ovlivnila účetnictví, neprovedla však úhradu příslušného párovatelného dokladu.

Tento postup je vhodný především v situaci, kdy z nějakého důvodu nechcete nebo nemáte právo odvystavit a opravit bankovní výpis, ale chcete uvést do řádného stavu zůstatky jednotlivých dokladů dle skutečnosti.
Zcela jednoduchá je oprava, která spočívá v odvystavení bankovního výpisu. Tuto situaci zde však nepopisujeme.

Předpoklady ( výchozí situace )

Příklad:

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Příbuzná témata: