Prohlížeč druhu Doklad interní

Prohlížeč druhu Doklad interní slouží jednak k práci s obecnými účetními doklady, které na rozdíl od ostatních poddruhů Dokladu nemají žádné dodatečně vlastnosti, jednak umožňuje přístup a manipulaci s údaji, které jsou společné pro všechny poddruhy Dokladu, ale které nemusí být přístupné ve specializovaném prohlížeči.

Údaje evidované na úrovni druhu Doklad zobrazíte pomocí tohoto prohlížeče i z prohlížečů dalších poddruhů příkazem Objekt / Zobrazit jako obecný doklad.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Další funkce a vlastnosti, které jsou společné všem prohlížečům různých druhů dokladů, poskytuje prohlížeč Dokladu, proto nejsou tyto funkce popisovány v této kapitole - doporučujeme prostudování kapitoly o prohlížeči Dokladu.

Karty

Činnosti s objektem

V podmenu tlačítka Expand.jpg(1 kb) na panelu nástrojů nebo v podmenu Objekt / Expand.jpg(1 kb) Doklad interní "název_interního_dokladu" jsou k dispozici funkce:


Činnosti

popisuje kapitola Prohlížeč druhu Doklad.

Příbuzná témata: