Vyúčtování zálohových listů vydaných

V rámci obchodních vztahů, pokud existují nějaké uhrazené a nevyrovnané zálohové listy vydané týkající se daného obchodního vztahu, nebo dokonce konkrétního obchodního případu, je žádoucí provést jejich vyúčtování ve faktuře.

Množina zálohových listů k vypořádání je ovlivněna údajem Objednávka na kartě Rekapitulace.

Kde Kaskáda sama upozorní na existenci nevypořádaných záloh

Další možnosti vyúčtování záloh

Automatická tvorba řádků s vyrovnáním záloh

Aby mohl program nabídnout automatické vypořádání záloh, musí nejprve zjistit, zda nějaké zálohy, které by bylo potřeba vypořádat, v Kaskádě existují.

Mezi zálohové listy určené k vypořádání patří ty, které:

Pokud takové zálohové listy vydané existují, pak na tuto skutečnost program upozorní výše popsanými způsoby a nabídne provedení automatického vypořádání (vytvoření řádků s vyrovnáním zálohových listů) těchto zálohových listů v právě plněné faktuře.

Výsledkem "Automatické tvorby řádků s vyrovnáním záloh" jsou řádky typu "Párovací položka" v obsahu faktury vydané s vyrovnáním příslušných zálohových listů.

Příbuzná témata: