Prohlížeč druhu Zálohový list vydaný

Prohlížeč Zálohového listu vydaného slouží k evidenci, zdanění a vyrovnání zálohy, kdy je třeba evidovat požadavek na zaplacení určité částky v operativní a národní měně, evidovat informaci o zaplacení této částky nebo její části a informaci o vyrovnání částky poté, co byl naplněn účel zálohy (dodáno zboží či poskytnuta služba apod. Od května 2004 navíc je třeba v řadě případů zálohy také zdaňovat.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Další funkce a vlastnosti, které jsou společné všem prohlížečům různých druhů dokladů, poskytuje prohlížeč Dokladu, proto nejsou tyto funkce popisovány v této kapitole - doporučujeme prostudování kapitoly o prohlížeči Dokladu.

Karty

Činnosti s objektem

Přímo na panelu nástrojů prohlížeče nebo v menu Objekt nebo v boxu Vlastnosti jsou k dispozici tlačítka / položky pro:

V podmenu tlačítka Expand.jpg(1 kb) na panelu nástrojů nebo v podmenu Objekt / Expand.jpg(1 kb) Zálohový list vydaný "název_zálohového_listu" jsou k dispozici funkce:


Činnosti

popisuje kapitola Prohlížeč druhu Doklad.

Kontrola úhrady ZL

V případě, že se na zálohový list vydaný v kartě Rekapitulace odkazuje nějaká objednávka od zákazníka a tento zálohový list je alespoň částečně uhrazen, pak při vystavení dokladu s úhradou bude na tuto skutečnost upozorněn avizem vlastník zálohového listu.

Pokud potřebujete, aby avizo dostali i jiní uživatelé, např.

je možné prostřednictvím SQL objektu na míru upravit program tak, aby avíza chodily i jim a třeba jen za určitých podmínek. Samozřejmě, pokud by byl uživatel veden u více výše zmíněných pozic, program odešle avízo pouze jednou.
Pokud vám tedy způsob, jakým je avizování zaplacených záloh realizováno nevyhovujte, kontaktujte naši technickou podporu s žádostí o úpravu dle vašeho přání.

Příbuzná témata: