Úkol

Úvod

Druh Úkol je druhem objektu jako každý jiný v Kaskádě, který

Příklady vhodného použití Úkolu (jakožto druhu Úkol):

Bylo by možno jmenovat další případy, ale obecně lze říci, že jde o jakýkoliv úkol, který se neváže na konkrétní existující objekt Kaskády, který by bylo možno do seznamu úkolů vložit.

Příklady nevhodného použití Úkolu:

Pro následující situace není vhodné používat druh Úkol, ale naopak je vhodné vložit do Úkolů určitý již existující konkrétní objekt, se kterým má být vykonávána určitá aktivita.

Bylo by možno jmenovat další a další případy, ale tyto příklady snad stačí pro vytvoření představy, kdy vytvářet úkol jakožto druh objektu a kdy úkolové propojení.

Životní cyklus Úkolu

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Úkol je poddruhem Procesu.

Druh Úkol nemá žádné další poddruhy.