Událost (kalendářová)

Úvod

Druh Událost je určen pro univerzální záznam do Kalendáře ať už uživatele nebo skupiny.

V rámci organizace času je vhodný pro záznam do Kalendáře v těch případech, kdy neexistuje jiný vhodný objekt, který by se měl do Kalendáře vložit.

Příklady nevhodného použití Události:

Pro následující situace není vhodné používat událost (tedy univerzální objekt pro záznam do Kalendáře), ale naopak vložit do Kalendáře určitý již existující konkrétní objekt, se kterým má být v daném čase vykonávána určitá aktivita.

Bylo by možno jmenovat další a další případy, ale tyto tři snad stačí pro vytvoření představy.

Příklady vhodného použití Události:

Sdílení Události

Nová Událost je standardně zobrazena pouze v kalendáři uživatele, který ji vytvořil.

Po zapnutí karty Účastníci můžete danou Událost poskytnou ke sdílení

Životní cyklus Události (kalendářové)

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Událost je poddruhem Procesu.

Druh Událost nemá žádné další poddruhy.