Karta Strom dílčích úkolů (podúkolů)

Smysl karty

Tato karta zobrazuje ve stromové stuktuře podúkoly daného úkolu.

Stromové uspořádání úkolů nejlépe vyjadřuje logické členění nějaké činnosti na menší celky.
Jde o jeden z prvků agendy úkolů, přitom Kaskáda zajišťuje akceptování pravidel pro členění na podúkoly.

Kde je k dispozici

Hlavní části

Zadávání dílčích úkolů

Přesouvání dílčích úkolů v rámci stromu

Přesun určitého dílčího úkolu do jiného místa ve stromě provedete pomocí funkce D&D (Drag&Drop - táhni a pusť). Program umožní přesun pouze zadavateli, zároveň kontroluje další pravidla pro vztah mezi nadřazenými úkoly a jejich podúkoly.

Příbuzná témata: