Organizace práce, času, úkolů, komunikace

Kaskáda poskytuje uživatelům efektivní nástroje pro organizaci práce

Výraznou výhodou je fakt, že nástroje popsané v této kapitole jsou součástí komplexního systému, není to izolovaný ostrov kde jsou informace o něčem, co se nachází v jiném systému (jak by tomu bylo při užití izolovaného GroupWare řešení) a co by uživatelé museli pracně vyhledávat. Zde probíhá komunikace, záznamy událostí a úkolů ... přímo nad daty, s nimiž dennodenně pracujete a které jsou obvykle předmětem příslušných aktivit.

Obvykle to začíná komunikací ...

Pomineme-li osobní komunikaci, po níž nezůstane nic víc než (nespolehlivá) paměťová stopa v hlavách účastníků diskuse, základním komunikačním prostředkem vůči okolnímu světu jsou e-maily, t.j. Zásilky.

Položky z Inboxu je nutno efektivně odbavovat ...

Inbox je jednoznačně nejfrekventovanějším místem v celé Kaskádě a pro efektivní vykonávání pracovních činností je důležité pochopit dobře jeho funkce a možnosti.

Vzhledem k tomu, že objekty v Inboxu představují "frontu požadavků" které na daného pracovníka přichází z různých stran, svádí to k tomu, považovat Inbox za seznam úkolů a ponechávat v něm avizované objekty až do jejich vyřešení (což často znamená "až na věky"), Inbox se plní a plní a bobtná, funkci evidence úkolů stejně nesplní a splnit ani nemůže.

Co se nevyřešilo hned v Inboxu, patří do úkolů a/nebo kalendářů (přehledů událostí) ...

Pro správné pochopení a použití mechanismů v oblasti "organizace času a práce" je velmi důležité správné vnímat pojetí úkolů a událostí.

Kalendář představuje pohled na události v časové ose ....

Kalendář představuje prostor pro zobrazení událostí v časové ose :

Agenda úkolů - pilíř firemních procesů, odpovědností ...

Nejen záležitosti, které byly z Inboxu přesunuty do úkolů, ale i mnoho dalších aktivit má své místo právě zde.

A ještě doporučení závěrem

Mechanismy popsané v této kapitole, jsou technicky poměrně jednoduché, přitom velmi pružné a lze je používat na tisíc způsobů.

Určitě stojí za to využít služeb dodavatelské firmy pro metodickou podporu a nalezení takového způsobu využití, který bude mít pro uživatele maximální přínos.

Příbuzná témata: