Zásobníky majetku note_blue.jpg(995 b)

Zásobník je objekt, který slouží k zaznamenání informací o pohybech a stavu určitého majetku, zajišťuje jak evidenci operativní, tak i účetní.

Za zásobníky majetku považujeme sklady, pokladny a bankovní účty, je tedy zřejmé že obvykle jde o obraz objektu z reálného světa.

Za zásobník nese obvykle hmotnou odpovědnost konkrétní pracovník firmy, viz. Přístupová práva v oblasti zásobníků.

Pro každý zásobník platí následující

Skladová cena x jednotková cena

V souvislosti s oceněním produktů na skladech (obecně v zásobnících majetku) jsou používány dva pojmy, pro hlubší pochopení funkčnosti některých režimů je nutné pochopit oba pojmy a jejich rozdíly.

Skladové karty

Skladové karty slouží k zaznamenávání informací o příjmech a výdejích jednotlivých produktů a to jak hodnot množstevních (v základní měrné jednotce daného produktu), tak finančních (v národní měně). Pro skladové karty platí následující:

Metoda účtování skladů

Následující text se netýká všech zásobníků, ale pouze skladů, neboť u bankovního účtu i pokladny jde vždy o souběh operativní a účetní evidence.

Pro práci se sklady Kaskáda podporuje obě legislativně přípustné metody účtování, při vytváření nového skladu automaticky nastavuje metodu A. Metodu B je možné nastavit pouze po domluvě s Hotline Kaskády, nelze ji nastavit prostřednictvím uživatelského prostředí. Důvodem je, že to má zásadní dopad na způsob práce s doklady.

Zásobníkové doklady

Doklady (skladové příjemky a výdejky, pokladní příjemky a výdejky a bankovní výpisy), které účtují o změnách stavu zásobníků, nazýváme Zásobníkové doklady a mají následující specifika:

Pokud má určitý doklad charakter Zásobníkového dokladu, zajišťuje systém automaticky splnění výše uvedených podmínek.

Zásobníkový účet

Zásobníkový účet je vždy definován v rámci pokladny a bankovního účtu, v případě skladu pouze za předpokladu, že je u tohoto skladu použita metoda účtování "A".
Zásobníkovým účtem rozumíme takový účet v účtové osnově, který je použit v některém zásobníku k evidenci zásob.
Tento povinný účet zapíše uživatel, který vytváří nový zásobník, v první kartě prohlížeče v boxu Nastavení do pole evidenční účet. V průběhu práce s tímto skladem již nelze evidenční účet měnit.

Ocenění stavu zásobníku, zůstatky

Vzhledem k tomu, že zásobník slouží jak k věcné evidenci tak i k evidenci účetní, je samozřejmě žádoucí, aby ocenění vyčíslené z operativních dat bylo v souladu s účetní evidencí.

Jinými slovy - součet finančních zůstatků všech skladových karet aby byl v souladu se zůstatkem příslušného zásobníkového účtu, na nějž se zásobník odkazuje.

Vzhledem k tomu, že

=> bude zůstatek na příslušném účtu v souladu s operativním oceněním pouze za předpokladu, že všechny vystavené zásobníkové doklady jsou také zaúčtované.

Přístupová práva v oblasti zásobníků majetku

Pro řešení přístupu k zásobníkům, pro aplikaci hmotné odpovědnosti za zásobníky atd. jsou využity obecné mechanismy pro práci s přístupovými právy, ale jsou využity trochu specifickým způsobem.
Více viz. kapitola Zásobníky a přístupová práva a Poskytnutí hmotné odpovědnosti uživateli u konkrétního zásobníku.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: