Prohlížeč druhu Produkt

Prohlížeč druhu Produkt slouží k pohodlné práci s Produkty, které Organizace nakupuje, prodává a/nebo je z nějakého jiného důvodu eviduje. Prohlížeč je společný pro Produkty skladovatelné i neskladovatelné. Výjimkou je druh Peníze - měna, který má vlastní prohlížeč.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

Činnosti s objektem

Z menu Objekt / Expand.jpg(1 kb) Produkt (poddruh) "název_objektu" jsou dostupné následující činnosti (v závislosti na poddruhu Produktu):

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: