Složka dokumentů

Úvod

Složka Dokumentů je speciálním druhem Složky, který umožňuje organizování Dokumentů. Svým pojetím se tedy ze všech druhů "kaskádních" Složek nejvíce blíží ke klasickým složkám Windows, se kterými jste zvyklí pracovat v průzkumníku Windows.

Složka dokumentů je poddruhem Složky, mnoho zásadních informací, které se týkají všech Složek, je uvedeno v kapitole Složka - nepřehlédněte ji, prosím.

Životní cyklus Složky dokumentů

Životní cyklus je vyčerpávajícím způsobem popsán u druhu Složka.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Dokumenty je poddruhem Složky.

Druh Dokumenty nemá žádné další poddruhy.