Složka Komunikací (pošta) note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Složka Komunikací (pošta) je speciálním druhem Složky, který umožňuje organizování Zásilek, Hovorů, Dotazníků...
Tento druh složek se nejvíce podobá tomu, na co jste zvyklí v prostředí obecného e-mailového klienta. Obvykle v těchto programech jsou k dispozici složky, poštovní přihrádky apod. Odpovídající mechanismus, který poskytují právě Složky komunikací v Kaskádě.
Zamyslete se však, zda potřebujete stejně jako v dřívě používaném e-mailovém systému zakládat například složky pro jednotlivé zákazníky apod. Neboť (jak je vysvětleno v kapitole Složka) mnoho informací je v Kaskádě zpřístupněno přirozenějším způsobem než Složkami, které musíte sami pečlivě udržovat.

Složka komunikací (pošta) je poddruhem Složky, mnoho zásadních informací, které se týkají všech Složek, je uvedeno v kapitole Složka - nepřehlédněte ji, prosím.

Životní cyklus Složky Komunikací (pošty)

Životní cyklus je vyčerpávajícím způsobem popsán u druhu Složka.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Pošta je poddruhem Složky.

Druh Pošta nemá žádné další poddruhy.

Seznam subsekcí: