Prohlížeč druhu Složka note_blue.jpg(995 b)

Složky slouží především k organizaci datových objektů pomocí stromu složek. K obsahu Složek proto budete častěji přistupovat právě pomocí tohoto stromu. Přesto máte k dispozici také prohlížeč druhu Složka, ve kterém můžete například k dané Složce zapsat textovou poznámku nebo z něho můžete Složku avizovat apod. Je to podobné jako v Průzkumníku systému Windows, kdy:

Speciálními případy prohlížečů Složek jsou prohlížeče Zásobníků majetku.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

Funkce v menu Zobrazení

Kromě položek, dostupných ve všech prohlížečích, jsou zde navíc tři volby:

Zobrazit v rozcestníku

Touto volbou dává přihlášený uživatel Kaskádě pokyn, aby danou složku vložil do jeho karty Rozcestník, která je součástí panelu Start.

Zobrazit při každodenních kontrolách

Touto volbou dává přihlášený uživatel Kaskádě pokyn, aby se mu tato složka (i zásobník) zobrazil(a) v rámci každodenních kontrol.

Zároveň bude tato složka zobrazena v kartě Moje kontrolní složky v uzlu Start.

Zobrazit v oblíbených složkách

Touto volbou dává přihlášený uživatel Kaskádě pokyn, aby danou složku vložil do jeho karty Oblíbené složky, která je součástí panelu Start.

Složka bude zobrazena (její obsah) v samostatné kartě a tedy velmi snadno a rychle dostupná.

Činnosti s objektem

V podmenu tlačítka Expand.jpg(1 kb) na panelu nástrojů nebo v podmenu Objekt / Expand.jpg(1 kb) Složka "název_složky" je k dispozici funkce:

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: