Databox (univerzální složka) note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Databox představuje sdílenou Složku, do které je možno umisťovat libovolně různé druhy dalších objektů. Databox tedy slouží k organizování dat podle různých potřeb uživatele, které se vymykají konkrétním funkcím programu.

Databox lze chápat jako projekt. Můžete vytvářet jednotlivé složky tohoto druhu pojmenované názvy Vašich projektů, do těchto Složek potom budete propojovat objekty týkající se tohoto projektu.

Databox je poddruhem Složky, mnoho zásadních informací, které se týkají všech Složek, je uvedeno v kapitole Složka - nepřehlédněte ji, prosím.

Životní cyklus Databoxu

Životní cyklus je vyčerpávajícím způsobem popsán u druhu Složka.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Databox je poddruhem Složky.

Druh Databox nemá žádné další poddruhy.