Vyhledávač note_blue.jpg(995 b)

Vyhledávač je jedním ze základních typů oken v rámci uživatelského rozhraní Kaskády.

Okno Vyhledávače slouží jako univerzální prostředek k vyhledání libovolného datového objektu Kaskády.

Umožňuje uživateli takový styl práce, kdy se potřebuje snadno pohybovat mezi objekty různých druhů objektů, vyhledávat podle různých kritérií objekty a s nimi pak buďto dávkově nebo jednotlivě pracovat. Je to alternativní prostředek oproti modulům, které slouží uživateli k systematické práci určitého druhu (podpora, marketing, doklady ...).

Vyhledávací podmínky může uživatel zadat ve Vyhledávači jak zcela konkrétní, tak také využít fulltextové hledání, při kterém program vyhledává objekty podle výskytu určitých slov zapsaných ve fulltextovém rejstříku (včetně různých tvarů, skloňování atd.).

Odkud a jak lze Vyhledávač vyvolat?

Základní části

Princip práce

V navigačním prostoru uživatel ovlivňuje množinu objektů, kterou chce v seznamu objektů zobrazit.

Volby, které uživatel v navigačním prostoru provede, se neprojeví v seznamu objektů okamžitě, ale až po stisku tlačítka Vyhledavac.jpg(1 kb) Vyhledat.

Příbuzná témata: