Dialog Tvorba avíza note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Tento dialog je hlavním prostředkem, kterým může přihlášený uživatel vytvořit a odeslat avízo, kterým nějakému jinému uživateli avizuje určitý objekt nebo propojení.

Kde je k dispozici

Avizovat objekt lze

Avizovat propojení lze

Za jakých podmínek je k dispozici

Tento dialog je k dispozici kdykoliv a komukoliv.

Hlavní části

Zachování rozpracovaného textu

V některých případech je nutné přerušit psaní textu avíza a vrátit se zpět do prohlížeče avizovaného objektu (např. kvůli prověření některých údajů, doplnění informací, ...). Vzhledem k tomu, že tento dialog pracuje v tzv. "modálním režimu", je nutné ho nejdříve zavřít a teprve pak se vrátit do běžného režimu práce. Pro tyto případy byl dialog naprogramován tak, aby si uměl uchovat rozpracovaný text i při jeho zavření (křížkem nebo kliknutím na tlačítko Odvolat). Jedinou podmínkou je, že se uživatel nesmí přesunout na jiný objekt, než ze kterého avízo tvořil. Pokud bude pomínka dodržena, při znovu otevření dialogu bude k dispozici původní rozpracovaný text, který je možné dál editovat a avízo pak může odeslat. V opačném případě bude při znovu otevření dialogu jeho obsah prázdný.

Příbuzná témata: