Dialog Uzavření skladu note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Tento dialog umožňuje uzavření skladu nebo snížení data uzávěrky skladu k určitému konci dílčího účetního období.

Smyslem uzavření je ochrana proti chybám a omylům. Do uzavřeného období totiž Kaskáda již nedovolí vystavovat příjmové nebo výdajové doklady týkající se toho skladu a je zde tedy jistota, že např. po provedení inventury již nikdo skladové zůstatky nemůže ovlivnit.

Uzavření Skladu (uzávěrka skladu) je krokem, který v Kaskádě zdaleka není nevratný. Naopak, i období, které již bylo uzavřeno, může administrátor kdykoliv znovu otevřít.

Kde je k dispozici

Dialog lze otevřít z prohlížeče Skladu v menu Objekt / Sklad "název skladu" / Uzavření skladu.

Hlavní části

Obsluha dialogu je velmi jednoduchá. Je zde zobrazena informace o posledním uzavřeném období a combo pro volbu toho období, které se má uzavřít nyní. Přitom lze zadat jak období pozdější, tak období dřívější, než které již nyní bylo uzavřeno.

Limitující hodnotou pro uzavření je období, které již bylo uzavřené účetně. To je samozřejmé, neboť do účetně uzavřených období již nelze provádět žádné zápisy, tedy ani zápisy skladových dokladů.

Možnost vrácení uzávěrky

Uzavření Skladu (uzávěrka skladu) je krokem, který může administrátor kdykoliv vrátit. Stačí v dialogu snížit období uzavření skladu. Limitující je pouze období, které je uzavřené účetně (viz. výše).

Příbuzná témata: