Prohlížeč druhu Sklad

V rámci prohlížeče Skladu lze provádět veškeré činnosti, které se skladem souvisí. Je zde možno vytvářet skladové karty a sledovat jejich obraty a pohyby. Dále je zde možno v kartě Skladové doklady (viz. dále) vytvářet skladové příjemky a výdejky a vystavovat je.

Obecná funkčnost zásobníků je popsána ve funkčním celku Zásobníky majetku.

Podrobný postup založení nového skladu je v samostatné kapitole Založení nového skladu..

O přístupových právech pojednává samostatná kapitola Zásobníky a přístupová práva.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

Činnosti s objektem

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: